The Thing

The Thing

Ukratko o nama i o projektu

Srednja tehnička škola iz Sombora je najveća škola u Zapadno-bačkom okrugu. Nastavnici Marijana Bogdanović i Srđan Pavić sa mnogo uspeha vode sekciju iz robotike i imaju više nagrada na domaćim i međunarodnim manifestacijama. Osnovni cilj rada sekcije je promocija nauke i podsticanje kreativnosti mladih. Zbog negovanja timskog rada i prihvatanja inicijativa, sekcija privlači sve više učenik: prve godine 3 učenika, druge 6, a ove godine sekciju pohađa 12 učenika. Tokom prethodne školske godine članovi sekcije su bili učenici: Nikola Trivić (sada uspešan student, stipendista RAF-a), Dario Šarčević, Miloš Stambolija, Stefan Lančuški, Nitaj Ađanel i Zoran Popić. Ovi učenici su, zajedničkim radom, izradili robotsku šaku u okviru projekta Robotska šaka - The Thing. Projekat obuhvata dva povezana modela šake čiji pokreti se kontrolišu rukavicom. Mehanički model je napravljen od silikona, prsti se pokreću sajlama koje zatežu servo motori. Upravljanje motorima vrši se pomoću PWM signala koje generiše mikrokontroler. Na rukavicu su postavljeni senzori koji detektuju pokrete prstiju i pretvaraju ih u jednosmerne promenljive napone. Ovi naponi se pomoću drugog mikrokontrolera pretvaraju u binarne brojeve (AD konverzijom) i koriste za proizvodnju odgovarajućeg PWM signala. Osim mehaničkog modela na sistem je serijskom komunikacijom povezan računar u kome se nalazi softverski model šake koji prati pokrete mehaničkog modela. Upravljanje mehaničkom šakom je moguće i preko kompjuterkog modela. Za ovaj projekat učenici su dobili mnogobrojne nagrade: prvo mesto na Smotri robotike i interejs tehnologije “Robo-Int Invent” 2014. godine, prvo mesto na Smotri učeničkih radova mašinskih škola Vojvodine 2014. godine, Zlatnu plaketu na Tesla Festu 2014. godine. Na Tesla festu dobili su i Diplomu za najbolji inovativni projekat koju im je dodelio Univerzitet tehnologije Volga iz Ruske federacije. Savez pronalazača Vojvodine nas je obavestio da će, u okviru Salona inovacija i inovacionih tehnologija Arhimed, biti održana smotra i takmičenje „Inovacioni potencijali mladih“ i da su naši učenici, članovi sekcije Robotike, pozvani da učestvuju sa svojim nagrađenim projektom Robotska šaka - The Thing.